Trhové Sviny

Trhové Sviny

 

Jihočeské město leží v místech, kde se Třeboňská pánev začíná zvedat do podhůří Novohradských a Slepičích hor. Název napovídá, že město proslavily zejména trhy a obchod. K tradičním řemeslům patřilo také zpracovávání železa, s nímž se můžete seznámit v unikátně zachovalém Buškově hamru.
Dominantou Trhových Svinů je pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie s mimořádně vysokou a příkrou střechou, doplněný čtverhrannou pevnostní věží. Líbit se vám bude i podlouhlé náměstí s měšťanskými domy s podloubími, radnicí a kašnou. Pamětní deska a busta na škole vám připomene, že město je rodištěm protektorátního prezidenta Emila Háchy (1872–1945), narodil se tu rovněž hudební skladatel Karel Valdauf (1913–1982), na jehož počest se ve městě pořádá festival dechových hudeb.