Buškův Hamr

Buškův hamr je unikátní zachovalý a zcela funkční vodní hamr z přelomu 18. a 19. století. Jedná se o historickou kovárnu na vodní pohon, kde je do dnešních dnů zachovalé veškeré zařízení: výheň, dobové kovářské náčiní i buchar, brus, dmychadlo. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. K přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou. Uvidíme vantroky neboli dřevěná koryta na vodu, která padá na tři kola a ta pohánějí jednotlivé přístroje potřebné pro výrobu předmětů ze železa. Veškeré toto zařízení lze za příznivého stavu vody vidět v provozu.
Po domluvě je možná prohlídka vnitřku Hamru.