Daily Archives: 5.11.2017

Prales Hojná Voda

05Lis

Hojná voda je národní přírodní památka v okrese České Budějovice. Nachází se v Novohradských horách na jihovýchodním svahu Vysoké, 3 km jihovýchodně od vsi Staré Hutě. Spolu s Žofínským pralesem je českým nejstarším chráněným územím. Důvodem ochrany je pralesovitý porost horské smíšené bučiny s řeřišnicí trojlistou a s druhově bohatou avifaunou a významnou entomofaunou.

Dobrá Voda

05Lis

V roce 1698, kdy se šířila sláva léčivého pramene v Hojné Vodě, byl nedaleko od něj (asi 1,5 km) na severním úbočí Kraví Hory objeven pramen další, který brzy zastínil původní lázně v Hojné Vodě. Přímo nad novým pramenem byla postavena mariánská kaple a kolem ní vznikala osada zvaná Brünnel, později Dobrá Voda. Kaple brzy nestačila zástupům poutníků, kteří přicházeli i z ciziny, a tak tu byl v letech 1708 – 1715 z podnětu hraběte Karla Alberta Buquoye postaven výstavní poutní chrám Panny Marie Dobré rady (též Nanebevzaté). Buquoy si u kostela postavil letohrádek, fungovaly zde lázeňské budovy poskytující horké i studené vanové koupele. Nová osada byla oddělena od starší Hojné Vody a v toce 1717 získala statut městečka.

Barokní terasovitě řešená stavba chrámu s dvěmi zdaleka viditelnými věžemi bývá někdy připisována Kryštofu Dienzenhoferovi. Umístění chrámu v krajině, jeho výstavnost a bohatost zařízení vyvolávají velkolepý dojem. Centrální prostor na eliptickém půdorysu vrcholí osmibokou lucernou. Pro panstvo bylo určeno místo při ochozu za oltářem, naproti kruchtě. Vybavení je vesměs z 18. století a vedle obrazů a soch mu dodávají působivosti i bohatě zlacené plastiky. Z nich stojí za pozornost alegorické barokní sochy pod kazatelnou, například postava s kosou – Čas nebo Věčnost, která drží v ruce do kruhu stočeného hada, symbol nekonečnosti a koloběhu přírody.

Pod vstupní dvouramenné schodiště kostela s kamenickou výzdobou je sveden pramen a je zde u menší otevřená trojdílná kaple s plastikami . U sochy piety léčivá voda vytéká. Za chrámem směrem ke svahu je úzké nádvoří, uzavřené ambity s křížovými klenbami.

Chrám byl nákladně opraven a je za poplatek přístupný. Stavbu s mělkým založením však trvale ohrožují paradoxně právě vodní prameny, nad nimiž stojí.

Naproti kostelu stojí fara z 18. století s trojúhelníkovým štítem členěným pilastry a zdobeným jehlanci a koulemi. V jižním průčelí jsou mezi okny výklenky se sochami. Fara dnes slouží jako domov řeholnic.

Z prostranství před kostelem je nádherný výhled do kraje, a to k Novým Hradům, za dobré viditelnosti i na Třeboňsko a k Jindřichovu Hradci.