Archives

Terčino Údolí

01Lis

Chráněný park Terčino (též Terezino) údolí leží asi 1 km jihozápadně od Nových Hradů v údolí říčky Stropnice v Novohradských horách. Původně krajinářský park se rozkládá na území o rozloze okolo 140 ha. Park byl zřízen ve druhé polovině 18. století hrabětem Janem Buquoyem. Popud k jeho založení dala hraběnka Terezie Buquoyová, jejíž jméno nese park dodnes. Koncem 18. a počátkem 19. století prošel romantickými úpravami. Kromě tuzemských zde byly vysázeny i exotické dřeviny a vznikla tehdy většina staveb sloužících lázeňským účelům. Nejstarší je lázeňský dům z konce 18. století a Modrý dům z počátku století devatenáctého. Hlavní lázeňská budova a tzv. Švýcarský dům pocházejí z období romantismu 19. století. Dochoval se i starý hamr z konce 18. století. Malebnou scenérii údolí dotváří v západní části parku uměle vytvořený vodopád na Stropnici. Na východním okraji parku stojí na vyvýšeném místě v téměř původní podobě zřícenina gotické tvrze Cuknštejna. Terčino údolí je chráněno od roku 1949. Dnes slouží zejména rekreačním účelům. Parkem prochází naučná stezka a vycházkový okruh, které seznamují návštěvníky s historií parku i se všemi zajímavostmi, které se zde vyskytují. Vede tudy také trasa červené turistické značky. Vstup do chráněného území je z Údolí pod Novými Hrady poblíž odbočky silnice k Horní Stropnici.

Trhové Sviny

30Říj

Jihočeské město leží v místech, kde se Třeboňská pánev začíná zvedat do podhůří Novohradských a Slepičích hor. Název napovídá, že město proslavily zejména trhy a obchod. K tradičním řemeslům patřilo také zpracovávání železa, s nímž se můžete seznámit v unikátně zachovalém Buškově hamru.

Dominantou Trhových Svinů je pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie s mimořádně vysokou a příkrou střechou, doplněný čtverhrannou pevnostní věží. Líbit se vám bude i podlouhlé náměstí s měšťanskými domy s podloubími, radnicí a kašnou. Pamětní deska a busta na škole vám připomene, že město je rodištěm protektorátního prezidenta Emila Háchy (1872–1945), narodil se tu rovněž hudební skladatel Karel Valdauf (1913–1982), na jehož počest se ve městě pořádá festival dechových hudeb.

Trocnov

29Říj

Rodiště J. Žižky z Trocnova, původní osada Trocnov, se skládala ze dvou zemanských dvorců. Je vzdálena 1,5 km od nynější osady Trocnov (do 60. let 20. st. Zaluží). Někdy v polovině 14. st. sídlili na jednom z těchto dvorců zeman Řehoř Žižka s manželkou, kterým se zde kolem roku 1360 narodil syn Jan a prožil zde svá dětská a zřejmě i jinošská léta.

Výchozím bodem areálu je budova Památníku Jana Žižky z Trocnova, kde jsou uloženy nálezy z obou trocnovských dvorců. Památník byl zřízen z původního poplužního dvora borovanského kláštera, který byl postaven v letech 1678 – 1679 pravděpodobně ze zbytků zdiva trocnovských dvorců.

Koupání v Horní Stropnici

28Říj

Bazén v Horní Stropnici se nachází v malebném prostředí Novohradských hor. Bazén byl v roce 2009 kompletně zrekonstruována a jedná se tudíž o zánovní projekt podporovaný EU + samotnou obcí Horní Stropnice. Rozměry bazénu jsou 55/35 m, hloubka je 215 cm a oddělený dětský bazén 120 cm.

Vstupné se neplatí a areál je oplocený.
Součástí areálu je přilehlá restaurace s letní zahrádkou.
Samozřejmostí jsou sprchy a WC pro hosty areálu.
Dále je možno v areálu stanovat za přijatelné ceny.

Zlatá Koruna

27Říj

Klášter Zlatá Koruna se nachází asi 8 km od Českého Krumlova v katastru obce Zlatá Koruna. Budovy kláštera jsou z velké části středověké (kostel, ambit, kapitulní síň, kaple Andělů Strážných, opatství), částečně barokně upravené. V historické části obce jsou zachovány další gotické budovy včetně laického kostela sv. Markéty a zbytků opevnění. Klášter ve správě Národního památkového ústavu je přístupný veřejnosti.

Klášterní komplex byl vybudován na nevysokém ostrohu obtékaném Vltavou. Ohrazený areál zahrnuje klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie se starým konventem, kapli Andělů strážných s novým konventem a u brány bývalý farní kostel sv. Markéty pro obyvatele vesnice.
Klášterní kostel je gotická trojlodní bazilika s příčnou lodí. Kněžiště s chórovými kaplemi a příčná loď pocházejí z doby kolem 1300, trojlodí se západním portálem bylo postaveno přibližně mezi lety 1340–1370. Kostel byl upraven barokně, kdy byly obnoveny chórové kaple a ubourána čtvrtá loď na severní straně chrámu.Kostel není orientovaný, jeho kněžiště směřuje k severoseverovýchodu (v souladu s řádovými pravidly sleduje směr přilehlého vodního roku).

Žumberk

26Říj

Tvrz Žumberk je panské sídlo nacházející se ve vesnici Žumberk, části obce Žár v okrese České Budějovice. Je chráněna jako kulturní památka České republiky. Žumberk je ideálním místem třeba pro rodinný výlet. I v případě, že se nechystáte na prohlídku tvrze, můžete si vše prohlédnout zvenčí. Nejen fotografům lze doporučit také procházku na protější břeh rybníka, odkud se nabízí ty nejkrásnější pohledy na celý komplex. Kousek pod hrází a jezem pohodlně přejdeme po lávce na druhou stranu potoka. Tam můžeme pokračovat po neznačené cestě.